Dekubity vznikají velmi rychle, asi mezi 1 – 6 hodinami. Je velmi důležité vědět, že poškození tkáně postupuje vždy z hloubky na povrch a dekubit vypadá na povrchu vždy lépe než jaké je skutečné postižení. Proto není vůbec jednoduché vznikající dekubit rozpoznat. I nepatrné známky na povrchu kůže tak mohou být příznakem rozsáhlého poškození pod povrchovou vrstvou.I. stupeň

V místě působícího tlaku se objevuje mírný otok (edém) a začervenání kůže. Pokožka bývá neporušena, ale v hloubce už dochází k procesu směřujícímu ke vzniku dekubitu. Tyto projevy jsou zcela vratné, je však nutné rychle jednat, protože lehké začervenání se může rychle proměnit ve vážnější stupeň.

Pokud si nebudete jisti, je tu jednoduchý test – při zmáčknutí kůže na krátký okamžik nezbělá, ale zůstane červená. U lidí tmavší barvy pleti jako jsou černoši, afroameričani, romové nebo asiaté není jednoduché zjistit zčervenání u prvního stupně proleženin.

II. stupeň

V postižené oblasti vznikají puchýře a místy může být povrchově obnažená vrchní vrstva kůže. Pokožka bývá oteklá, namodralá a zatvrdlá. Zde je test podobný – po stlačení kůže postižené místo zbělá, ale zůstane dále bílé, protože nedochází k obnově oběhu. Podkoží s cévami je poškozené a dochází k odumírání tkání. K obnovení kůže může docházet, ale jde o dlouhodobý proces z důvodu poškození podkoží.

III. stupeň

Ve třetím stupni dochází k nekróze (odumírání) tkáni mezi pokožkou a kostí. Rána vypadá jako kráter, protože došlo k poškození všech vrstev kůže. Oblast dekubitu může krýt suchá černá krusta nebo rozbředlá nekrotická masa. Také zde se může dekubit spontánně zahojit, ale hojení trvá několik měsíců až let. Po zhojení vzniká atrofická jizva, přiléhající na kost, která se může i po malé zátěži rozpadnout a dát tak vzniknout chronickému dekubitu.

IV. stupeň

Do čtvrtého stupně spadají nejtěžší případy proleženin, které sahají až na kost. Může docházet k infekčnímu zánětu kostí a kloubů. Tyto případy se nikdy samovolně nezhojí, proto je vždy nutné operativní řešení.

Pro názornost jsou zde uvedeny fotografie později léčeného dekubitu. Upozornění: Tyto fotografie nejsou pro slabé povahy.  


Image titleImage title
Chcete být informovaní o nových produktech

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2020