• Moje zkušenost s dekubity

    Mám částečně zachovanou citlivost, takže pohodlnost umím ocenit. Z hlediska prevence dekubitů je u mě zachovaná citlivost výhodou oproti pacientům, kteří citlivost nemají. Díky tomu poznám, kdy mě začínají pobolívat sedací kosti a kdy bych si už měl odpočinout. Tuto "výhodu" zachované citlivosti, pokud se to tak dá vůbec napsat jako výhoda, jsem ocenil až po necelém půlročním léčení  dekubitu vzniklého používáním gelového sedáku, který neodvádí pro kůži velmi agresivní pot popřípadě moč. Protože právě kombinací vlhkosti, potu a smýkání kůže o sedák (při pohybu nebo  při přesunech) mi dekubit vznikl velmi rychle a nečekaně.

    Následná léčba byla nepříjemná a na dlouhou dobu mě omezovala v osobním i pracovním životě. Hodně jsem se bál extremního případu, kdy tkáň na sedacích kostech odumře a je zapotřebí přistoupit k transplantací kůže. K této situaci naštěstí nedošlo.

Prevence dekubitů je pro mě od té doby záležitostí ČÍSLO 1.

    Je všeobecně známo, že jedním z nejdůležitějších faktorů podílejících se na vzniku dekubitů je inkontinenceintenzita a doba působení tlaku těla proti s tvrdou podložkou, která působí na tkáně v oblastech kostních výčnělků, čímž snižuje jejich zásobení živinami a kyslíkem. Při používání vozíku jsou to především tkáně v oblasti sedacích kostí, kterým by měla být věnována zvýšená péče a prevence.

Téměř většina antidekubitních sedáků do vozíku dostupných na našem trhu umí více či méně tuto intenzitu tlaku rozložit. Ať už jsou to pěnové, gelové apod. 

MÁLOKDO SI UVĚDOMUJE, ŽE TO NESTAČÍ:

Poněvadž významnou roli pro vznik dekubitu hraje teplo a vlhko (způsobené pocením, inkontinencí, nedostatečnou hygienou apod.), které je z velké části schopen odvést pouze VZDUCHOVÝ sedák. Umožnuje totiž PROUDĚNÍ VZDUCHU MEZI BUŇKAMI SEDÁKU, čímž se tento další důležitý faktor podílející se na vzniku dekubitů znatelně reguluje. Klinická studie zde:

Do you want get information about new products

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2020